Головна > Центрифуги

Центрифуги

ТОВ «НТЦ «Екомаш» розробляє і випускає осаджувальні горизонтальні центрифуги зі шнековим вивантаженням осаду (decanter centrifuge), які використовуються в наступних процесах:

 • очищення промислових стічних вод вуглезбагачення, меткомбінатів, шахтних вод, бурових стічних вод та промислових стоків підприємств;
 • розділення нафтошламів, масло і жировмістких сумішей і зневоднення їх осадів;
 • очищення гумата калію, розчинів солей калію;
 • регулювання характеристик бурових розчинів;
 • зневоднення осадів комунальних стічних вод;
 • зневоднення шламів мокрою пило- та газоочищення (котелень, ТЕЦ, меткомбінатів);
 • зневоднення післяспиртової барди
 • зневоднення металовмісних продуктів збагачення;
 • зневоднення донних відкладень бризкальних басейнів АЕС і ТЕЦ.

 У ряді випадків осаджувальні центрифуги є єдиним засобом для забезпечення технологічного процесу. Прикладом служать процеси, коли критично важливо мати малі габарити і масу устаткування: бурові верстати, суднові установки, морські платформи, мобільні установки для ліквідації техногенних аварій та природних лих, модульні системи, що дозволяють проводити технологічні процеси на масштабних об’єктах без створення габаритних капітальних споруд (очистка хвостосховища, басейнів, озер та різних накопичувачів).

Важлива перевага процесів з використанням центрифуг є безперервність. Для підвищення ефективності процесу центрифугування використовується кондиціонування суспензії добавкою коагулянтів, флокулянтів та седиментів.

Центрифуги «Ecomash» експлуатуються переважно при розділенні рідких сумішей, що містять абразивну тверду фазу, наприклад, антрацит, кам’яне вугілля, пісок, глина тощо. У зв’язку з цим проточна частина роторів і перо шнека захищаються керамікою або твердосплавними пластинами, наплавленням.

Протиточні центрифуги можуть мати профіль ротора циліндроконічний та циліндробіконічний.

Центрифуги Ecomash обладнанні регулятором навантаження  живлення. Керування регулятором навантаження відбувається автоматикою центрифуги. При включенні центрифуги Ecomash в технологічний ланцюжок апаратів (Модуль) система керування центрифуги вбудовується в АСК Модуля.

Робота протиточних осаджувальних центрифуг Ecomash SHS

Осаджувальні центрифуги зі шнековом вивантаженням осаду найбільш ефективно застосовувати для суспензій, у якої розмір часток твердої фази не перевищує 500 мкм.

Осаджувальна центрифуга Ecomash SHS з циліндробіконіческім профілем ротора.

Суспензія по трубі живлення поз. 5 надходить в корпус шнека поз. 2 і через розвантажувальні вікна у внутрішню порожнину ротора 1. Під дією відцентрової сили часточки твердої фази, осідають на внутрішній поверхні ротора поз. 1 і видаляються шнеком поз. 2 через шахту вивантаження зневодненого осаду поз. 9.

Освітлена рідка фаза (фугат) рухається до більшого діаметру ротора і через зливні трубки фугата поз. 6, виконані в оболонці ротора поз. 1, надходить в шахту вивантаження фугата поз. 10 центрифуги. Процеси відділення твердої фази від рідкої, вивантаження зневодненого осаду і зливу фугата відбуваються безперервно.

У циліндричнії оболонці ротора розташовані трубки поз. 11 видалення дрібнодисперсної твердої фази або промивної рідини при зупинці центрифуги.

Привід шнека здійснюється за допомогою двоступеневого планетарного редуктора поз. 3, корпус якого приєднаний до роторної оболонці. Передавальне відношення редуктора може регулюватися за допомогою зміни обертання валу сонячної шестерні, з’єднаного з додатковим електроприводом шнека.

В залежності від модифікацій центрифуг редуктор може розташовуватися як з боку вивантаження зневодненого осаду, так і з боку вивантаження фугата.

Горизонтальне положення осі ротора регулюється за допомогою висунення амортизаторів поз. 8.

Відмінною особливістю центрифуг розробки НТЦ “Екомаш” є підвищена в 2-4 рази продуктивність по твердій речовині при зневодненні висококонцентрованих суспензій, при цьому вологість осадів нижче на 3-4% в порівнянні з аналогічними центрифугами інших виробників.

Технічні характеристики осаджувальних центрифуг Ecomash SHS

№ п/п Найменування параметру Значення
Ecomash SHS 310 Ecomash SHS 460 Ecomash SHS 510 Ecomash SHS 520 Ecomash SHS 750
 1 Об’ємна продуктивність в живленні, max, Qп, м3/год 15 35 40 50 100
 2 Масова продуктивність (продуктивність по твердому в живленні), max, Т, т/год 0,8  4,6  5 5 21
 3 Вологість зневодненого мінерального осаду (наприклад, відходи вуглезбагачення), зольністю Ad=70%, вміст дрібних частинок γ-40≤75%, Wк,% ∼25-2+7 ∼25-2+7 ∼25-2+7 ∼25-2+7 ∼25-2+7
Вологість зневодненого біоорганічного осаду (наприклад, мули комунальних стічних вод, барда), Wос,% ∼70-5+5 ∼70-5+5 ∼70-5+5 ∼70-5+5 ∼70-5+5
 4 Діаметр ротора, d, мм 310 460 510 520 750
 5 Частота обертання ротора,max, nр, об/хв 4000 2400 2500 3100 1700
 6 Найбільший фактор розділення, Fr 2755 1470 1770 2600 1200
 7 Потужність електродвигуна приводу ротора, кВт 18,5 30 37 55 132
 8 Потужність електродвигуна додаткового приводу шнека, кВт 7,5 7,5 7,5 7,5/11 37
 9 Габаритні розміри центрифуги, мм

довжина

 

2180

 

2815

 

2815

 

3220

 

4060

ширина 1610 1900 1825 1900 2250
висота 880 1100 1130 1175 1400
 10 Вага центрифуги, кг 1950 3100 3180 3900 10500

Позначення центрифуг

 1. Назва підприємства-розробника центрифуги;
 2. Принцип розділення фаз суміші: S – осадження; F – фільтрування;
 3. Основна конструктивна ознака: H – горизонтальне розташування осі ротора; V – вертикальне розташування осі ротора;
 4. Спосіб вивантаження осаду: S – шнековий; D – упором;
 5. Внутрішній діаметр ротора, см;
 6. Тип електрообладнання: 1 – загально електрообладнання; 2 – спеціальне електрообладнання (вибухозахищене і т.д.);
 7. Матеріал ротора, захисного кожуха: C – вуглецева сталь або конструкційна низьколегована сталь; S – нержавіюча сталь; A – легована сталь, яка працює в агресивних середовищах і в широкому діапазоні температур;
 8. Конструктивні особливості (уточнюються в ТЗ).